reklamationSelvom vi er gode til det, vi laver, og gør os umage hver gang, så kan det engang imellem ske (for selv den bedste), at en produktion ikke lever op til det forventede. Skulle det ske, at du modtager en leverance, som du ikke er tilfreds med, kan du være helt rolig; vi vil gøre, hvad vi kan for at rette op på det.

Er du mod forventning ikke tilfreds med reklameartiklerne, som du har fået leveret, så skal du vide, at vi tager vores ansvar som leverandør alvorligt. Er der begået produktions- eller trykfejl, sætter vi naturligvis en ny produktion af nøgleringe op, og giver dig en dekort på din ordre.

Har du modtaget en leverance, som du vil gøre indsigelse imod, så er det vigtigt, at du retter henvendelse til os hurtigst muligt, så vi kan finde en løsning inden for en overskuelig tidsfrist. Dette giver os også mulighed for at undersøge vores produktionsapparat, så vi derved kan lokalisere fejlen.

Omfattende kvalitetssikring

Vi leverer reklameartikler til flere hundrede virksomheder år efter år, og er ret stolte over, at vi har en fejlmargin på under 1 procent. Vi har en streng kvalitetssikring, der sikrer, at du som kunde kan være tryg under hele processen. Fx går vi aldrig i trykken, inden vi har en korrektur, der er accepteret af dig. Er du ikke tilfreds med den leverede korrektur, redigerer vi den, indtil du er tilfreds. Derudover foretager vi løbende kontrol på både materialer og produktionsapparater, der sikrer, at begge dele lever op til kravene.